Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos
Events

ENTOMOLOGISK ÅRSMØDE 2010 i Århus

03/04-2010 at 08:40

Lars Andersen Lars Andersen writes::  Aarhus Entomologklub og Nordjysk Lepidopterologklub

indbyder til

ENTOMOLOGISK ÅRSMØDE 2010

lørdag den 6. – søndag den 7. marts 2010

på Naturhistorisk Museum i Århus

Deltagelse i Årsmødet er gratis. Endvidere giver det udleverede navneskilt adgang til Museets udstillinger i åbningstiden. Lokalerne er åbne for opstilling af medbragte samlinger fra ca. kl. 12.00. Det anbefales, at deltagerne møder op mellem kl. 12.00 og 12.45. Udstyr: Apollo Books, Benfidan og Entotech udstiller om lørdagen. De har ikke mulighed for at medbringe hele deres righoldige varelager, men forudbestilling (i god tid) modtages med taknemmelighed.
Telefon/mail til: Apollo Books 62 26 37 37 apollobooks@vip.cibercity.dk

Benfidan 97 72 44 66 benfidan@mail.dk

Entotech 22 32 16 78 uglebo@mail.dk

Lørdag vil cafeteriet "Larveburet" være åbent for salg af kaffe, the, øl, vand, håndmadder samt wienerbrød – så langt oplaget rækker.

__________________________________________________________________________

Lørdag den 6. marts:

Årsmødet afholdes i Naturhistorisk Museums vestfløj ("Knasten"), med indgang fra Ole Worms Allé, bygning 1141 på kortet.

Kl. 12.00 Lokalerne åbnes for indskrivning og opstilling af medbragt materiale til Årsmødets udstillinger.

Kl. 13.00 Entomologisk Årsmøde 2010 åbnes af formanden for Aarhus Entomologklub.

Herefter vil de udstillede samlinger kunne beses, og salgsboderne åbner. Husk, at medbragte dyr ikke behøver at være sensationer, men gerne dyr, du har været glad for at fange i 2009. Temaudstillinger af dyr, fotos eller plancher er som altid meget velkomne.

Kl. 14.00 – 18.00 Afgang til museets insektsamling. (Holdvis hver hele time). Vært er museumsinspektør Peter Gjelstrup. På årsmødet udstiller net-firmaet Kikkertgrossisten v/ Ole Seiersen udstyr, blandt andet stereo-lupper. -- Nærmere på info@kikkertgrossisten.dk.

Der vil endvidere blive lejlighed til at se og købe Morten Topp-Jensen og Michael Fibigers nye felthåndbog DANMARKS DAGSOMMERFUGLE. – Nærmere på www.bugbook.dk.

ENTOMOLOGISK ÅRSMØDE.

indlæg; -- søndag 7. marts 2010.

Foreløbigt program.

Kl;.9.30

Niels Peder Kristensen: Om DNA-belysning af sommerfugles slægtskabsforhold.
Steen Dupont, ph.d.stud.: Primitive sommerfuglelarvers kropsdesign
Tom Nygaard Kristensen: Ændringer i nomenklaturen blandt danske dagsommerfugle.
Tom Nygaard Kristensen: Har vi daplidice i DK? – et kik på Pontia-arter.
Uffe Terndrup: B. conspurcatella, - nu også på Sjælland.
Bjarne Skule: Om European Moth Nigth
Michael Kavin: Om DEF og EFU.
Knud Bech: Faunistisk arbejde og brug af Bugbase.
NN: Om Nationalparken på Mols.

Nye arter for den danske fauna:

Måleren Thetidea smaragdaria (Peder Skou)

Om uglen Aporophyla lüneburgensis/lutulenta . -- Om trækdyrene Ascalapha odorata og Earis biplaga, - og et indlæg i diskussionen om indslæbte/tilfældigt indfløjne arter. (Bjarne Skule)

Om småsommerfuglene Lozotaeniodes formusanus , Goniodoma limoniella og Pyraustra rubiginalis (Flemming Vilhelmsen)

Her et foto fra sidste årsmøde på Zoologisk institut i København. Fotograf; Lars Andersen


Author: Lars Andersen

Lars Andersen
#1

Commented 03/04-2010 at 08:51 by Lars Andersen

Jeg deltager selv med et diasshow fra Bolivia; Januar 2010

Author: Lars Andersen


Lars Andersen
#2

Commented 03/04-2010 at 08:51 by Lars Andersen

Indlægget er dobbelt, det er fejl 40 der er i spil.

Author: Lars Andersen


Torben Hvid
#3

Commented 03/05-2010 at 17:48 by Torben Hvid

Hej Lars !
Et fristende tilbud, men jeg er desværre forhindret. Jeg kunne ellers nemlig godt glæde mig til at høre - og se - til dine rejsebilleder. Og jeg kan forstå af programmet, at Tom Nygaard har nogle dugfriske navne med på et par sommerfuglearter ? Ønsker jer et godt møde !


Lars Andersen
#4

Commented 03/06-2010 at 06:28 by Lars Andersen

Ja Torben, når en københavner bevæger sig helt til Århus, må der være gode insekter at se, og det er også sjovt at møde entomologer som jeg ikke har set længe.

Så hvis i gerne vil havde oplysninger om hvad der røre sig i den danske entomologiverden, er det absolut et besøg værd. Og så er der også lidt fra den store verden. Det er årets begivenhed i Danmar når man interesserer sig for insekter. Det gælder også for en sommerfuglefotograf som jeg!


Lars Andersen
#5

Commented 03/07-2010 at 10:55 by Lars Andersen

Fra lørdagen på Entomologisk årsmøde i Århus, her bliver der diskuteret noctuider. Fotograf; Lars Andersen

Author: Lars Andersen


Lars Andersen
#6

Commented 03/07-2010 at 10:59 by Lars Andersen

Det var ikke kun danske insekter. Her fra Narsarsuaq, Greenland; juli 2009.

Author: Lars Andersen


Lars Andersen
#7

Commented 03/07-2010 at 11:00 by Lars Andersen

Og flere noctuider fra Narsarsuaq, Greenland; juli 2009.

Author: Lars Andersen


Lars Andersen
#8

Commented 03/07-2010 at 11:11 by Lars Andersen

Ny dansk storsommerfugl fundet i 2009!

Flemming Juhl Nielsen og Per Falck fangede d. 30. juni på Bornholm – uafhængigt af hinanden – hver deres eksemplar af Thetidia smaragdaria. Samme dag som der på Gotland blev fanget 3 stk. af samme måler. Citat fra; Århus Entomologklub/ http://www.aarhus-entomol...

Her den nye danske storsommerfugl fundet i Danmark; Måleren Thetidea smaragdaria, fotoet er godt nok en fra Sicilien (Fotograf; Lars Andersen, Århus d. 6 marts 2010).

Author: Lars Andersen


Lars Andersen
#9

Commented 03/07-2010 at 11:19 by Lars Andersen

Svend Kaaber under middagen, han behøver ikke nærmere præsentation iblandt lepidopterologerne.

Author: Lars Andersen


Lars Andersen
#10

Commented 03/07-2010 at 11:20 by Lars Andersen

Og her de meget seriøse entomologer under middagen.

Author: Lars Andersen


Klaus Jensen
#11

Commented 03/07-2010 at 19:34 by Klaus Jensen

Hej Lars

Tak for din præsentation af dit Diasshow - Jeg skulle videre om lørdagen og kunne heller ikke komme om Søndagen, håber i ellers havde et godt møde

mvh
Klaus


Nelly Hansen
#12

Commented 03/07-2010 at 22:13 by Nelly Hansen

Jeg var så naiv at tro, at man var holdt op med at præparere sommerfugle for at skåne bestandene. Jeg er selv for mange år siden holdt op med at sætte dem på nåle og nøjes nu med at fotografere dem.


Klaus Jensen
#13

Commented 03/07-2010 at 23:31 by Klaus Jensen

Hej Nelly

Det er noget som konstant diskuteres i mange sammenhænge både
i samlerkredse og på flere forummer for fotografer og andre naturfolk.

Fakta er at langt de fleste bestande ikke er truet, de bestande der
er truet er pga andre årsager ind indsamling. Indsamling af få individer
af selv sjældne sommerfugle er ingenting i forhold til hvad feks.
trafikken tager, eller hvad fugle tager naturligt eller hvad bliver
truet pga. lokaliteter som forsvinder fordi de vokser til pga. tilførsel
af gødning.

Der findes masser af andre eksempler på hvorfor bestemte arter går tilbage
eller deres bestande gør frem, en af eksemplerne vi ser i disse år er de
klimatiske ændringer.

Jeg er sikker på at Entomolog og Lepidopterolog foreningerne følger
bestandene nøje og følger indsamlings stoppene for de truede arter.
Der ER netop ikke lovligt at indsamle en række arter og der er også
indført frivillige indsamlingsstop for nogle truet arter.
Ligesom feks. jægerne følger jagttiderne.

For mange af natsommerfuglene er det ikke muligt at kende forskel
mellem de forskellige arter via foto, men man behøver at indsamle for
at kunne præparere sommerfugle for senere at kunne studere forskelle
detaljer, for nogle arter er det nødvendig at splitte dem ad for
at kunne lave en genitalpræparation. Alt sammen for at kende udbredelsen
og for at kunne følge bestandens fremgang eller tilbagegang. Langt
de fleste samlere rapportere idag deres fund til en database over fundene
af sommerfugle i danmark, disse fundsdata indgår i forskning.

Jeg fotografere selv sommerfugle og færdes fint sammen med samlere.

mvh
Klaus
Lars Andersen
#14

Commented 03/08-2010 at 09:33 by Lars Andersen

Hej Nelly, folks foragelse over lepidopterologer = sommerfugle- interesseret og -samlere bunder ofte i uvidenhed og fordomme. Og det er ofte op ad bakke at overbevise og nedbryde de argumenter der fyger ud i luften.

De gøre et stort faunistisk arbejde med at registrerer deres udbredelse osv. igennem indsamling. Og mange af slægterne (især bla. micros/møl) kan man ikke bare nøjes med at fotograferer, hvis der skal være sikker ID af arterne.

Samlere er vigtige for at gøre opmærksom på sårbare habitater osv i insekternes udbredelse i Danmark.

Nelly, du skal nok prøve at være sammen med sommerfuglesamlere/lepidopterologer nogle dage, så vil du nok nemmere forstå og acceptere deres hobby. De er ikke så slemme som de ser ud?


Nelly Hansen
#15

Commented 03/08-2010 at 14:57 by Nelly Hansen

Hej Lars!
Du har misforstået mit spørgsmål. Jeg behøver ikke at være sammen med sommerfugleinteresserede for at forstå og acceptere den hobby. Jeg har intereseret mig for og samlet sommerfugle hele mit liv - og det er noget længere end dit.
De sidste mange år har jeg dog nøjedes med at fotografere. Jeg troede ganske enkelt at indsamling var ovre (dog ikke i forsker-øjemed).
Til Klaus vil jeg sige tak for svaret, det trøstede mig med hensyn til indsamlingen.
Venlig hilsen
Nelly


Nelly Hansen
#16

Commented 03/08-2010 at 14:58 by Nelly Hansen

Hej Lars!
Du har misforstået mit spørgsmål. Jeg behøver ikke at være sammen med sommerfugleinteresserede for at forstå og acceptere den hobby. Jeg har intereseret mig for og samlet sommerfugle hele mit liv - og det er noget længere end dit.
De sidste mange år har jeg dog nøjedes med at fotografere. Jeg troede ganske enkelt at indsamling var ovre (dog ikke i forsker-øjemed).
Til Klaus vil jeg sige tak for svaret, det trøstede mig med hensyn til indsamlingen.
Venlig hilsen
Nelly


Lars Andersen
#17

Commented 03/08-2010 at 17:57 by Lars Andersen

Nej, jeg har ikke misforstået dit spørgsmål, for hvis det hele overlades til forskerne, uden nye folk nede fra. Dør interessen ud for læren om insekter, alt kan ikke kun være igennem objektivet at naturen skal udforskes.


Lars Andersen
#18

Commented 03/11-2010 at 09:19 by Lars Andersen

For dem som ikke kunne komme til Entomologisk Årsmøde i Århus, er der i aften fremvisningsmøde i København, som Lepidopterologisk forening arrangerer.; http://www.lepidoptera.dk...

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 10, Parasitologi og Evolutionsbiologi, 2100 Kbh. Ø. (bagsiden af Zoologisk Museum)

Torsdag d. 11/3 kl: 19.30 Lepidopterologisk Forenings årlige fremvisningsmøde.
Traditionen tro er der denne aften mulighed for at se, hvad året 2009 bragte af spændende dyr. Så tag dine egne dyr med og oplev, hvad andre har fundet.


LeifB
#19

Commented 03/11-2010 at 21:50 by LeifB

Bare ærgerligt for de stakkels kræ, at vi for at kunne identificere dem, forstå deres liv og fastslå deres udbredelse er nødt til at gasse dem og sætte dem på nåle i sirlige rækker i præsentable træbakker!

Jeg deler absolut ikke den holdning, at det er etisk korrekt for enhver søndags'forsker' at myrde løs i videnskabens navn - uanset om bestanden kan bære det eller ej.

Samlermanien ligger som bekendt dybt i en stor del af menneskeracen, og jeg nærer ingen intentioner om, at det er muligt at overbevise en eneste af disse personer om at deres virkelighedsopfattelse bunder i en svunden tid.


Klaus Jensen
#20

Commented 03/11-2010 at 22:23 by Klaus Jensen

Hej Leif

Det er en holdning du har helt ret til at have selvom
jeg synes du er ret grov i dine udtalelser.

Jeg synes egentlig det er at behandle de indsamlede dyr
med respekt at sætte den på nåle og præsentere dem i
træbakker så de kan holde et par hundrede år

Søndags 'forsker', tja jeg kan kun sige at man skal starte
et sted og meget af den viden man har idag ikke skyldes
'rigtige' forskere men almindelige folk der brænder for
interessen og bidrager med frivilligt at stille deres
resultater tilrådighed.Lars Andersen
#21

Commented 03/13-2010 at 09:41 by Lars Andersen

Ja Leif, dit indlæg minder mig lidt om de følelseladede debatter der har været imellem jægere og ornither. Hvis man skal fremme dialog og forståelse, skal man ikke være fordømmende og nedladende. Søndagsforsker, den er da lige grov nok?

Jeg er heller ikke vild med indsamling, men jeg har da respekt for deres interesse i indsamling af sommerfugle og andre insekter, for de nøjes ikke kun med at tage fra naturen, de yder også til naturen. De informere om sommerfuglenes levevis osv. til os andre sommerfugle interesseret der nøjes med fotografering. Aktive igennem entomologiske foreninger i habitat beskyttelse af sårbare dyr og plante samfund osv.

Her et eksempel fra Bladloppen: http://www.entoweb.dk/def...

Bladloppen er et samarbejde imellem amatør-entomploger (dem som du kalder søndagsforskere) og de proffesionelle biologer!

De gør et hæderligt stykke arbejde i aktiv naturbeskyttelse, istedet for bare at nyde?
Leif, måske skal du møde nogle af disse lepidopterologer, når der;

Søndag d. 21 marts kl. 10 - 14 afholder DN i samarbejde med skovdistriktet naturplejearrangementet
"Hiv et træ" på Melby Overdrev.

Mødested i Melbylejren i Asserbo, Nyvej/Tangvej, 3660 Liseleje. Parkering
i lejren. Mød op iført passende tøj og gerne bevæbnet med sav, ørnenæb el. lign. Tilmelding er ikke nødvendig
og arrangementet er gratis. Børn i alle aldre kan være med.
Der bydes på frokost i form af en lækker
sandwich, varme pølser og en øl/vand. Se evt. nærmere på DNs hjemmeside.

Citat; Per Stadel & Knud Bech, Lepidoperologisk forening.

Author: Lars Andersen


Lars Andersen
#22

Commented 03/13-2010 at 09:50 by Lars Andersen

Billede ovenover er fra et arrangement hvor Lepidopterologisk forening havde inviteret til en natsværmertur med rødvinssnor og lyslokningsaften på Melby Overdrev, der var vi flere naturfotografer der tog imod invitationen fra samlere for at opleve forårsdyr d. 4 April 2009. Bla. Jimmy Lassen og Jørgen Witved og Erik Steen Larsen og undertegnede var med.

her en af de de natsværmere jeg fotograferede den aften.

Author: Lars AndersenYou must log in to write commentsTo the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2021 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker