Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos
Membersforum

Fotografering tæt på Vandrefalks redeplads på Stevns.

05/01-2012 at 17:09

Lars Andersen Lars Andersen writes::  Fotografering tæt på Vandrefalks redeplads på Stevns fra sidst i april til 1 maj.

Der er i dag kommet en telefonisk klage fra en af dem som holder øje med ynglende vandrefalk.

At flere af vores medlemmer og brugere på Naturephotos.dk er for tæt på Vandrefalks redeplads på Stevns. Det stresser yngleparret når der står fotografer lige over reden, der er også nogle af dem der er kravlet længere ned for at komme endnu tættere på.

På Naturstyrelsen side om vandrefalk, opfordres der til man ikke kommer tættere på end 50 meter fra redeplads; http://www.naturstyrelsen...

De bryder også; Jagtloven § 8. Billed- og lydoptagelser samt registrering og iagttagelse ved reder og ynglepladser må ikke ske på en sådan måde, at vildtet og dets yngel forulempes; http://lms-lw.lovportaler...

Der opfordres til det stopper øjeblikkeligt, ellers risikerer vedkommende fotografer en anmeldelse.

Palle Sørensen
#1

Commented 05/01-2012 at 21:22 by Palle Sørensen

Det er fint når NP viser sin holdning og bestyrelsen rykker med det samme i en sag som denne, men -

Offentlig gabestok på internettet er en hård straf, - og vel også en meget uretfærdig straf, når man kun gør hvad der kort forinden er givet tilladelse til, af naturvejlederen på Naturcenteret.

Mine oplysninger stammer fra en af de berørte, og jeg gentager meget berørte fotografer, som føler sig uretfærdigt behandlet.

Skal et selvbestaltet vagtværn fra DOF bestemme om det er lovligt at sidde på en offentlig bænk på Mandehoved ? Er det kun fotografer der er forment adgang på bænken eller skal offentligheden også holdes væk.

På Netfugl, under Per Schans` vandrefalkefoto, kommenterer Rene Rantzau. Han indrømmer at der ingen skiltning eller afspærring er, men synes det er tarvelig at fotograferne berøver ornitologerne glæden ved at se disse skønne fugle ???

Finn Jensen
#2

Commented 05/01-2012 at 22:37 by Finn Jensen

Ja, det er følsomt og det skal ikke være heksejagt eller noget andet. Hvis der mangler skiltning må der vel være nogle der er ansvarlig for at få det på plads!

Når det er sagt, så kan vi ikke se bort fra vores eget ansvar. Jeg har en kollega som flyver dragerflyvning bl.a. i området. Da jeg spurgte ham om han vidste der ynglede vandrefalke i området, gik der ikke lang tid før han stod med et kort og meget udførligt forklarede mig i hvilket område de kunne flyve, og at der i det skraverede område var totalt flyveforbud pga. ynglende vandrefalke!

Så, hvis vi vil have andre til at tage hensynet til fuglene alvorligt, må vi selv gå forest. Hvis det var mig selv der var gået i området og der ikke er nogen skiltning, så kunne det ligeså godt have været mig der var kommet for tæt på. Så jeg er glad for udmeldingen, og venter derfor lidt med at besøge Stevns.
Jens Stolt
#3

Commented 05/01-2012 at 23:19 by Jens Stolt

Vi skal lige huske et par ting.

1.. Ingen ejer vildtet. Vildtet kan flyve hvorhen det vil, og være til glæde og gavn for alle mennesker. Både fotografer og ornitologer.
2.. Alle brugere af naturen har et ansvar og skal følge landets love.
3.. Vandrefalke er sårbare.

Og så et spørgsmål:
Hvad nu hvis fotograferne faktisk fik skræmt falkene væk, så de ikke fik unger?
Hvad er det gode foto så værd?
Så har man jo nærmest dokumenteret sin ugerning.

Og så vil jeg da egentlig anbefale, at man læser jagtloven og sætter sig lidt ind i de jagtetiske regler.
Mange ting derfra kan overføres til vores jagt på fotos. Det handler, om at der også skal være noget til næste år, og at dyrene skal have en chance.


Michael Hansen
#4

Commented 05/02-2012 at 00:34 by Michael Hansen

NU MÅ DET STOPPE!!! Telefonisk klage fra hvem til hvem??

Først vil jeg for min del oplyse at jeg var en af de ”fotografer” der i dag er blevet set et sted på stevns klint hvor der i snart noget tid, har ynglet vandrefalk. Jeg er ligeledes en af de personer der i dag måtte finde sig i at blive overfuset af en mandsperson, som jeg i situationen, bedst kun kunne opfattede som selvbestaltet politibetjent. Denne person mente at ”vi” nok var dem der havde flyttet et skilt og at vi ligeledes havde kravlet ned på dette sted på klinten for at komme tættere på. Jeg skal ikke benægte at et eller andet fjols kan finde på at gøre noget sådant, men grænsen for mit vedkommende går altså når jeg nærmest bliver anklaget for dett!!

Tit, næsten dagligt kommer jeg på klinten og nyder godt af den altid foranderlige verden der befinder sig der. Jeg kommer der i respekt for området og jeg ville blive både meget flov og ked af det hvis jeg skulle være skyld i at dyrelivet på klinten bliver stresset. Jeg er både på vegne af mig selv, men også på vegne af min kammersjuk. PISSE HAMRENDE TOSSET!!!!.

Det har i lang tid været en velbevaret hemmelighed at falken var der igen i år hvilket dog i nogen tid, har været et faktum. Det er ligeledes et faktum at da reden blev spottet, blev det personligt aftalt med naturcenterets ledelse, hvilke spilleregler de ville have at der skulle gælde. Personen som har klaget i dag, er blevet oplyst om reglerne naturcentret har udstukket, ikke af undertegnede, men af lederen på naturcenteret, hvilken han selv hentede. Det blev oplyst at vores ophold var i orden. Jeg er en åben mand og lytter gerne til oplyste mennesker, netop derfor vil jeg til enhver tid rette mig efter de udstukne regler på området.

Altså!
Naturcenteret har sat skilte op om at man ikke må færdes nedenfor klintens kant. At man skal respektere de ynglende falke. Der er ikke noget problem med at være over kant, hvilket rigtigt mange mennesker benytter sig af hver eneste dag, herunder hele spejdergrupper, skoleklasser osv.. Jeg ser ikke stressede falke, men falke i trivsel. I øvrigt er reden placeret på en sådan måde at falken ubeset kan fragte hvad er skal fragtes til og fra reden, hvilket er sket også i dag flere gange.

Nu er det så jeg spørger!! Hvem er det der stresser falkene?? Er det de mennesker, for hvem det er så vigtigt at fortælle alle andre hvor slemt fotografer opfører sig??, for derved måske at ”opgive” falkene og deres opholdsted i selvretfærdighedens navn.?? Er det min kammersjuk og jeg der kommer på klinten dagligt året rundt, for nyde naturen bla. for at se denne fantastiske dræber-maskine i glimt?? Mon der imellem de mange mennesker der nu kommer, er nogle fjolser som kan finde på at gøre dumme ting? Og her tænker jeg ikke nødvendigvis kun på fotografer!! Hvem bliver man meldt til når man har overholdt alle regler der er udstukket?? Er der et andet regelsæt jeg ikke kender???

You tell me!

Fortvivl ikke! Der er også plads til din mening.

MVH
Michael HansenJens Stolt
#5

Commented 05/02-2012 at 00:45 by Jens Stolt

Fint nok indlæg Michael.
Og eftersom, du har været på stedet. Kan du så ikke fortælle os alle, at falkene trives, og at fotograferne ikke stresser dem.
ja, det gør du jo faktisk.
Men kan du ikke være lidt mere præcis, og fortælle hvordan det foregår derude?

Så vil jeg da i øvrigt meddele at jeg har fundet "Kalvehave parrets" slagteplads. Forstået på den måde, at jeg har fundet hunnens sted at sidde og spise centralt i jagtområdet.
Hannen sidder jo på siloen ovre i Stege, men hunnen jagter ænder her langs kysten.
Den æder dem vist samme sted hver dag.
Hvis nogen gerne vil på ekspedition og prøve at se / fotografere det, oplyser jeg gerne.Michael Hansen
#6

Commented 05/02-2012 at 01:34 by Michael Hansen

Fuglene trives, det er der ingen tvivl om. Der bliver jaget og der bliver bragt bytte hjem til reden. Bytte er der meget af. Duerne tror jeg ikke endnu har opdaget at det tynder ud i rækkerne . Man ser som altid kun fuglen glimtvis, men nu dog i lidt større frekvens. Redens beliggenhed ligger sådan som jeg vurderer det midt mellem hav og top af klint. Der er PÆNT MEGET udhæng, så den ikke kan spottes oppefra. Påstanden om hvorvidt den kan ses ved at bryde udstukne regler vides ikke, man skal dog være mere end almindelig dum hvis man påtænker at prøve. Det er efter min mening forbundet med livsfare. Reden ligger bedre beskyttet end den gjorde sidste år!

Mht. fotograferne! Der har jo ikke indtil videre været flere besøg end der plejer at være.(når falken ikke yngler). Men nu ved jeg ikke hvad der sker Folk spankulerer jo rundt som de plejer og der lures efter tårnfalk, fuglekonger, rød vipstjert, rød glente og i dag sås sørme fiskeørn oven i købet. Stevns ligner sig selv, altid overraskelser.

MVH
Michael Hansen
Per Schans Christensen
#7

Commented 05/02-2012 at 07:02 by Per Schans Christensen

gode indlæg især (fra Palle,Finn og Michael).

Personligt er jeg snart godt og grundigt træt af at blive overfuset og hetzet af selvbestaltede politibetjente, som mener at de ejer stedet og kan herse rundt med folk , og trække deres meninger ned over hovedet på andre.

vi har (som Michael skriver) overholdt de regler som vi gentagne gange har talt med naturvejlederen om, og føler ikke at vi har gjort noget forkert, hannen kommer med bytte til hunnen og opfører sig normalt og virker ikke stresset (ellers ville de vel heller ikke yngle der så mange år i træk).

det er også lidt underligt at disse "politibetjente" ikke nævner noget om de horder af skoleklasser, kursister og andre som jævnligt løber stedet over ende, men udelukkende fokuserer sig på et par fotografer som mere end nogen anden er interesserede i at beholde falkene.

den reelle fare kommer nok mere fra de to sølvmåger som holder vagt over reden, og som sikkert vil prøve at dræbe falkenes afkom når den tid kommer, men det nævner "politibetjentene" og deres medløbere intet om.

en anden ting er at når vi er der ude, bliver der holdt øje med folk som kunne skade falkene, og det er vel kun godt.Lars Andersen
#8

Commented 05/02-2012 at 07:57 by Lars Andersen

Den som har henvendt sig telefonisk, har bragt det videre i dof regi ang. problemet, og derfra afventer jeg besked.


Per Schans Christensen
#9

Commented 05/02-2012 at 08:15 by Per Schans Christensen

#8 har du fået min e-mail?


Lars Andersen
#10

Commented 05/02-2012 at 08:41 by Lars Andersen

Jeps Per, kan vi ikke ringe sammen snarest? Her mit mob. nr; 21442669


Lars Andersen
#11

Commented 05/02-2012 at 09:36 by Lars Andersen

Jeg har talt med Per Schans Christensen over telefon ang sagen her. Og jeg kan forstå de selv har været i kontakt med folk fra naturcenteret, hvor der blev oplyst at det var i orden de står der og fotograferer.

Og hvis der kommer regler eller afspærring for færdsel i området ang. falken, vil de selvfølgelig respektere dette.


Lars Andersen
#12

Commented 05/02-2012 at 14:04 by Lars Andersen

I dag har jeg talt med Katrine B. Holck fra Stevns Naturcenter ang. ny afspærring og nye skilte ude ved vandrefalk. Det er en opfordring til alle at respektere denne afspærring. Hvis de bliver fjernet eller ikke respekteret, kan der ringes til Steen Rud fra kommunen på 56575151


Peter Borch
#13

Commented 05/02-2012 at 16:11 by Peter Borch

Er netop kommet hjem fra Klinten og læser denne polimik. Jeg gik en tur langs skrænten, og der var skilte men ingen afspæring. Jeg møtte Falken sidende lidt nede på skrænten, prøvede at stivne og synke ned under horizonten, men den havde set mig og lettede, nåede kun at se ryggen af den

Author: Peter Borch


Lars Andersen
#14

Commented 05/02-2012 at 16:17 by Lars Andersen

Afspærring kommer først op i morgen.


Peter Ø
#15

Commented 05/02-2012 at 17:08 by Peter Ø

Dette er jo et af de punkter jeg har fremført i mine tråde om etik ved vores fuglebilleder.

Så stor tak til bestyrelsen af NP for at tage fat på problemet

Jeg er helt enig med de fra DOF, for hvad er grunden til at der findes folk, der absolut "skal" kravle" tættere på?

Jeg finder at vi her på NP måske helt skal afvise rede og ungebilleder, taget tæt på rederne.

Hvis ikke vi som naturfotografer selv kan finde ud af det, så kan vi jo blive pålagt samme regler som f.eks i England

http://www.rspb.org.uk/ourwork/policy/wildbirdslaw/

Samme regler er indført i Holland, så vi kan jo kun takke os selv, eller rettere nogle få, hvis der sker indgreb
Jens Stolt
#16

Commented 05/02-2012 at 17:40 by Jens Stolt

De samme regler har vi haft længe i Danmark. De står i jagtloven.
I dette tilfælde er det § 8, der er relevant.


Lars Andersen
#17

Commented 05/02-2012 at 17:43 by Lars Andersen

Nu har Stevns kommune taget en drastisk beslutning, se artikel på Netfugl; http://www.netfugl.dk/new...


Peter Ø
#18

Commented 05/02-2012 at 18:21 by Peter Ø

Her kan man se, hvor drastisk de er i England

http://www.birdimages.co.uk/files/documents/BIRDPHOT_tcm5-43180.pdf

Så Jens, det er vist ikke helt det samme som står i Jagtloven


Jens Stolt
#19

Commented 05/02-2012 at 18:45 by Jens Stolt

Jo, det er det. Det er endda ringere.
De har en liste af gode råd for REDEFOTOGRAFERING.
og de har endda en liste af fugle man ikke må fotografere ved reden.

Danmark gør det bedre.
Billed og lydoptagelse må ikke ske således at vildtet og dets yngel forulempes.

Det gælder for alle arter.
Pointen er at man godt må fotografere ved reder, man må bare ikke forulempe dyret.
Der er den danske lov bedre, den giver nemlig folk frihed og ansvar.

Men hvornår forulemper man dyret? Det har man så ansvar for at vide, man skal ligesom altid, ikke være dummere end politiet tillader. Man skal vide, hvad man laver, når man fotograferer. Ellers kan man sidde og brodere strapudemej i stedet for at gå på falkefotojagt.

OG ansvaret bør være klart her, med falkene på Stevns. Det er jo ikke første gang at fotografering på den lokalitet og af de fugle er blevet diskuteret, og nogen har ment at fuglene blev forulempet. Der er altså en rimelig konsensus, om hvordan man bør forholde sig. Det bør fotografer være bekendt med.

Og så vi jeg da lige perspektivere lidt. Vi er i den tunge ende. Vandrefalke er sjældne, ikonagtige fugle.
Hvis en fotograf forårsager at ungerne dør, er vi på niveau med at skyde en falk eller indsamle æggene. Det er altså alvorligt. Det er ikke blishøns. Derfor er ansvaret større, for fotografen, og han bør være særdeles forsigtig og sætte sig grundigt ind i sagerne.
Jens Stolt
#20

Commented 05/02-2012 at 18:51 by Jens Stolt

DOF kom allerede i 2009 med en udmelding, som jeg helt kan tilslutte mig:

http://www.netfugl.dk/new...


Jens Stolt
#21

Commented 05/02-2012 at 18:53 by Jens Stolt

nå linket virkede ikke, så får I det rå link uden koder:

http://www.netfugl.dk/news.php?id=show&news_id=1704a4234c44419b

så kan I selv paste


Peter Ø
#22

Commented 05/02-2012 at 18:58 by Peter Ø

Jens

Nu er vi så ikke enige, netop det at England har en lov om bestemte arter, der IKKE må fotograferes, er væsentlig bedre end den danske, for i den danske er der jo ikke nogen form for regres.

Det er jo heller ikke alle fugle der er lige sårbare, eller sjældne for den sags skyld.

Vi kan jo bare tage en solsort, hjemme i haven, den er meget lidt sart, samtidig er den heller ikke sjælden, og så kan vi se på Biæderen, som både er sjælden herhjemme og derudover ret sart.

Så efter min mening så er den engelske den mest restriktive, jeg håber at vi vil være i stand til at finde den rigtige og gyldne mellemvej, så der ikke behøves restriktioner.

For der er jo også arter i blandt andet England, der er så sarte, at det kræver en Licens, bare for at fotografere dem, uden at det har noget med reder at gøre.

Jeg vil tro, at de stramninger der er indført i England, Holland og Tyskland er på grund af for stort og ligegyldigt pres fra fotografer og andre naturbrugere.

Jens, jeg vil lige tilføje at jeg med stor glæde læser dit sidste afsnit, det er nemlig sådan det er.

EDIT, så lige du havde smidt mere ind


Peter Ø
#23

Commented 05/02-2012 at 19:02 by Peter Ø

Et godt link Jens, så tak


Jens Stolt
#24

Commented 05/02-2012 at 19:08 by Jens Stolt

Den danske lov er fuld af regres, og giver ansvaret til fotografen.
Frihed og ansvar.
Ledelse kontra styring.
Helt forskellige menneskesyn.

Du får at vide hvad hensigten er, det er din pligt at vide, hvad du skal gøre for at følge hensigten.
Du må ikke forulempe nogen arter med din fotografering. Klar tale.
Hvornår du forulemper skal du selv finde ud af.
Det er ansvar.

Vid hvad du laver, så må du mange ting, det finder du selv ud af.
Karambolerer du med hensigten, og faktisk forulemper "vildtet eller dets yngel" så smækker hammeren, og der kan være skærpende omstændigheder. Og i dette tilfælde er der mange.

Peter Ø
#25

Commented 05/02-2012 at 19:15 by Peter Ø

Kan godt følge dig, men problemet er så, at det netop er den enkelte der selv skal afgøre det.

Min tiltro, til det er som sådan efterhånden meget svækket, for når man hører alle bortforklaringerne, samt beskeder om at det er alle de andre.

huske jo godt min tråd om etik

Men jeg skriver jo også at det vil være bedst, hvis vi selv finder ud af at regulere det?

Men jeg tror så bare ikke rigtigt på det


Jens Stolt
#26

Commented 05/02-2012 at 19:20 by Jens Stolt

Jeg tror på frihed under ansvar.
Alle menneskene skal kende hensigten, og så arbejder vi frem mod målet på forskellig måde.

Jeg tror ikke på lange rækker af forbud og regler, det fører kun til at Rumænske pirater finder endnu en regel, der ikke er skrevet, og så er det lovligt at lave fusk.

Et skib kommer bedst frem til destinationen ved at kaptajnens siger, hvor vi alle skal hen, ikke ved at en flok sumobrydere med trommer får roerne til at ro i takt.

Lars Andersen
#27

Commented 05/02-2012 at 20:00 by Lars Andersen

Jeg skal lige pointere at selve det link i indlæg #17 ang. lukning af det kommunale område omkring Mandehoved er ikke pga. Per Schans og Michael Hansen.

Der har været andre hændelser hvor der er nogen som har kravlet ned tættere til rede. Samt flere andre hændelser. Derfor!

Og selve debatten som nu kører om etik ved fotografering ved redeplads, synes jeg vi skal oprette en ny tråd til dette.

Så nu vil jeg lukke tråden her.You must log in to write commentsTo the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2020 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker