Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
Login

Sign up

The Gallery

Gallery "X"

Forums

Articles

NaturePhotos

Documentary, Nature, Controlled Environment, Studio, Creative, Man & Nature
   
The Gallery
Vis forrige
Tilbage til listevisning
Vis næste
Finlayson's Squirrel, Callosciurus finlaysonii See more pictures of the species
 Finlaysons Egern Callosciurus finlaysonii
Data: Canon EOS 7D, 400mm - f/4.0, 1/320sec, ISO200
Original filesize: 4128 x 2752 pixels

Extras
1. xtra upload
2. xtra upload
3. xtra upload
4. xtra upload
5. xtra upload

Captured
on 01/07-2017
Sima Asoke, Chok Chai, Nakhon Ratchasima, Thailand
Author: Henrik Bringsøe
www.fugleognatur.dk
Uploaded
02/05-2017
See more pictures by Henrik Bringsøe
Categori: Documentary
Description:
På en rejse til Nordøstthailand oplevede jeg en stor og stærk population af dette særdeles variable egern. Det drejede sig om en helt lys underart, Callosciurus finlaysonii bocourti (der kendes ca. 15 underarter, der er løst defineret ud fra især farvetegning). De fleste egern var hvide eller elfenbensfarvede, mens en del var grålige. Selve habitaten skal også have et par ord med på vejen. Sima Asoke er en ung skov, der blev rejst af buddhistiske munke for 30-40 år siden. De fik stillet et markareal på ca. 2 km x ½ km til rådighed af en jordejer. Det omdannede de således til spredt skov med et buddhistisk samfund med spredt beboelse og et tempel. Beboerne, der er vegetarer, har små parceller, hvor de dyrker forskellige afgrøder. Samfundet virker økologisk bæredygtigt med begrænset ressourceforbrug. Skoven står dog ikke i forbindelse med naturlig primærskov, hvorfor en række udpræget skovlevende, mindre mobile dyr (som padder og krybdyr) ikke har formået at indvandre.
Jeg var naturligvis stærkt begejstret for de usædvanligt udseende egern. Nogle var relativt sky og svære at fotografere, som vi ofte ser blandt egern, men enkelte var mere rolige og tillidsfulde. Beboerne i Sima Asoke delte ikke helt min begejstring for egernene, som æder deres afgrøder! Men på den anden side gør de dem ikke fortræd. Jeg går ud fra, at de mange afgrøder i skoven og buddhisternes respekt for naturen er hovedårsagen til den store egernpopulation. På mit sidste billede ses et egern æde en papayafrugt, mens en sværm af fluer også nyder godt af den modne frugt.
I disse år søger forskere efter en forklaring på underarten C. f. bocourti's meget lyse pels, som gør den meget iøjnefaldende og let at opdage i skoven. Den forekommer i en større del af Nordøstthailand. Her er skovene ofte relativt lysåbne og ikke så fugtige som i andre dele af landet, og omgivelserne virker ikke så dunkle. Det kan også tænkes, at den lyse farve kan tilskrives intern (intraspecifik) kommunikation, måske en parallel til mange fugles stærke farver.

On a journey to Northeast Thailand I enjoyed watching a large and stable population of this highly variable squirrel. It was a very light coloured subspecies, Callosciurus finlaysonii bocourti (approx. 15 subspecies mainly defined on that basis of coloration are known). Most squirrels were white or ivory whereas some were grey. The habitat itself also merits attention. Sima Asoke is a young forest which was established by Buddhist monks some 30-40 years ago. A land owner gave them an open area of ca. 2 km x ½ km. They created a forest with a Buddhist community of scattered habitation and a temple. The inhabitants are vegetarians and have small plots of land where they raise a wide variety of crops and vegetables. This community appears to live in a biologically sustainable way with a limited consumption of resources. The forest is not in connection with any natural primary forest which means that forest-dwellling species with comparatively low mobility (like amphibians and reptiles) have not managed to colonise this habitat.
Of course I was delighted to watch the squirrels with such unusual coloration. Some were rather shy and difficult to photograph as we often see among squirrels. However, a few proved calm and not that shy. The people living in Sima Asoke did not really share my delight with the squirrels because they eat some of their crops! On the other hand the inhabitants do not cause them any harm. I presume that the abundance of vegetables in the forest in combination with the Buddhists' respect for nature is the main reason for the large squirrel population. In my last image a squirrel is eating a papaya fruit while a lot of flies are also enjoying the ripe fruit.
At present scientists are seeking an explanation to the very light coloured pelage of the subspecies C. f. bocourti which makes it very conspicuous and easy to spot in the forest. It is distributed in a major part of Northeast Thailand. The forests are relatively open and not as humid as in other parts of the country, so the surroundings seem less dark. Potentially the light colour may be ascribed to internal (intraspecific) communication, maybe a parallel to the vivid colours of many birds.

Mads Syndergaard
#1

Comment
02/06-2017
10:55 by
Mads Syndergaard
Fed serie Henrik. Du oplever en del

Nelly Hansen
#2

Comment
02/06-2017
14:00 by
Nelly Hansen
Flotte billeder og spændende fortælling.

Jørgen Dam
#3

Comment
02/06-2017
16:38 by
Jørgen Dam
Meget smuk og dygtigt fotograferet serie - og den medfølgende fortælling er ganske enestående.

Henrik Bringsøe
#4

Comment
02/08-2017
06:16 by
Henrik Bringsøe
Mange tak, Mads, Nelly og Jørgen.
Jeg havde ikke de store forventninger til livet i denne unge skov, og på den herpetologiske "front" var udbyttet nu heller ikke imponerende, men så var der altså de talrige lyse egern, som gav mig vidunderlige oplevelser.

Henrik
#5

Comment
02/08-2017
08:57 by
Henrik
Super historie og fine billeder - bliv endelig ved med det

Henrik Bringsøe
#6

Comment
02/12-2017
21:12 by
Henrik Bringsøe
En stor tak, Henrik!
To the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2018 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker