Warning: Undefined variable $resultat_array in /customers/8/f/2/naturephotos.dk/httpd.www/db/mysql-funktioner_PHP72.php on line 34
Online-forening for NaturFotografer Online-forening for NaturFotografer
 
  ©   
    Here all Jimmy Lassen pictures are shown.
Vis forrige
Tilbage til listevisning
Vis næste
Stævningsskov
, , Stævningsskov
Warning: Undefined array key 3 in /customers/8/f/2/naturephotos.dk/httpd.www/NaturePhotos_show_pic_ejergalleri.php on line 923 Warning: Undefined array key 4 in /customers/8/f/2/naturephotos.dk/httpd.www/NaturePhotos_show_pic_ejergalleri.php on line 924 Warning: Undefined array key 5 in /customers/8/f/2/naturephotos.dk/httpd.www/NaturePhotos_show_pic_ejergalleri.php on line 925
Data: NIKON D3X, 28mm - f/8.0, 1/160sec, ISO100
Filesize unknown!
Warning: Undefined variable $resultat_array in /customers/8/f/2/naturephotos.dk/httpd.www/db/mysql-funktioner_PHP72.php on line 34
Captured
d. 11-05-2013
Stubtykke på Lolland
Author: Jimmy Lassen
www.dk-orkideer.dk/LysogForm.html
Uploaded
d. 19-10-2014
Categori:
Description:

Her er en liste over bøger og artikler om emnet stævningsskov/løveng

Adolf Oppermann: Af skovgræsningens historie: Dansk skovforenings tidsskrift 8: 53 – 74, 1923

Aksel Rasmussen: Stævningsskove på Langeland: Landskabsafdelingen Fyns Amt, 1988

Bjarne Stoklund: Båndkæppeskoven: SKALK s. 18-25 nr. 4 1979

Bo Fritzbøger: Dansk skovbrug 1400 – 1800. En introduktion. Bol og by: Landbohistorisk Tidsskrift 1994 : 1

Bo Fritzbøger: Kulturskoven – Dansk skovbrug fra oldtid til nutid: Nyt Nordisk Forlag A/S 1994

Bo Fritzbøger: Danske skove 1500 – 1800: Landbohistorisk Selskab. s. 345. 1992

Bo Fritzbøger: Skove og skovbrug på Falster 1652 – 1685: Landbohistorisk Selskab. s. 311. 1989

Christian Vaupell: De danske Skove: P. G. Philipsens Forlag, København 1863

Christian Vaupell: Om de Forandringer, som det danske Skovlands Udstrækning har været underkastet i den historiske Tid: Tidskrift for populære fremstillinger af naturvidenskab, 4 bind s. 389-436, 1862

Claus Helveg Ovesen: Kan - og skal vi genoprette os til guldalderlandskaber: Flora og Fauna 96 (3/4): 77-84, Århus 1991

Eiler Worsøe: Skovbilleder fra en svunden tid: Skovhistorisk Selskab 2000

Eiler Worsøe: Landskabshistorie ved Hou Skov og Jomfrubakken nær Mariager: Flora og Fauna 105 (1): 15-22, Århus 1999

Eiler Worsøe: Tindbæk Hestehave - og andre skovhaver: Årbog udgivet af Historisk Samfund Viborg Amt 63. årgang 1998

Eiler Worsøe: Skovhaver i Danmark: Flora og Fauna 104 (3+4): 55-61, Århus 1998

Eiler Worsøe: Holt Krat - en stævningsskov i hedeegnene: Flora og Fauna 102 (4): 211-216, Århus 1996

Eiler Worsøe: Langå Egeskov - før, nu og i fremtiden: Flora og Fauna 102 (3): 181-189, Århus 1996

Eiler Worsøe: Om Haslund Skov før og nu: Langå lokalhistorisk årbog 1996 s. 58-64

Eiler Worsøe: Stævningsskov og stævningsdrift i Danmark: Stockholm Skogs- och lantbruksakad 1996

Eiler Worsøe: En notits om Haslund Krats overgang til skov: Flora og Fauna 101 (1): 19-22, Århus 1995

Eiler Worsøe og B. Stüruop: Historien om Langå Sogns landskab: Langå lokalhistorisk årbog 1995 s. 30-59

Eiler Worsøe: Et udmarkslandskab på Nordvestlolland anno 1783: Lolland-Falsters historiske samfund Årbog 1995 – 83. årgang

Eiler Worsøe og B. Stüruop: Landbrug og landakab ved Houlbjerg i gamle dage: Langå lokalhistorisk årbog 1994 s. 19-44

Eiler Worsøe: Om anvendelse af begrebet naturskov i Danmark: Flora og Fauna 96 (1): 11-16, Århus 1990

Eiler Worsøe: Mols Bjerge - et kulturlandskabs historie fra oldtid til nutid: Skippershoved 1990

Eiler Worsøe: Historiske driftsformer som relikter i det danske landskab: Fortidsminder og kulturhistorie, Antikvariske studier 9, Skov- og Naturstyrelsen 1988

Eiler Worsøe: Jonstrup Vang. Historien om skovlandskab fra middelalder til nutid: Skippershoved 1988

Eiler Worsøe: Stævningsdrift og urteflora i Tusø Skov, Vissing ved Randers: Flora og Fauna 94 (4): 93-94, Århus 1988

Eiler Worsøe: Naturlige skove i Danmark: Flora og Fauna 94 (2+3): 53-64, Århus 1988

Eiler Worsøe: Et landskab der trækker støvlerne af én: Natur og miljø, Årg. 13, nr. 4 S. 4-7 1986

Eiler Worsøe: Høenge og engdrift i Danmark før udskiftningen: Flora og Fauna 92 (2): 35-48, Århus 1986

Eiler Worsøe: Sydøstdanske egeskove og landbruget før udskiftningen: URT 86:2 s.47-53 1986

Eiler Worsøe: Skovene på Lolland før skovindfredningen: Randers 1986

Eiler Worsøe: Høenge og engdrift i Danmark før udskiftningen: Flora og Fauna 92 35-48 Århus 1986

Eiler Worsøe: Skovene på Lolland og Falster før skovindfredningen: Lolland-Falsters Forstmandsforening og Skovhistorisk Selskab 1986

Eiler Worsøe og E. Oksbjerg: Søllerød sogns grænseland 1682: Søllerødbogen 9-44 1985

Eiler Worsøe: »Tornholm«, en stævningsskov ved Agri: : Flora og Fauna 90 105-106, Århus 1984

Eiler Worsøe: Om flerstammede og uregelmæssige bøge i Nord- og Midtjylland: Flora og Fauna 90 45-55, Århus 1984

Eiler Worsøe: Gamle Danmark skal bestå: Natur og miljø, Årg. 10, nr. 2 S. 28-31 1983

Eiler Worsøe: Skovene ved Hald før og nu: Flora og Fauna 87 63-72 Århus 1981

Eiler Worsøe: Jyske egekrat. Oprindelse, anvendelse og bevaring: Flora og Fauna 86 51-63 Århus 1980

Eiler Worsøe: Stævningsdriften: URT 80:3 s.73 1980

Eiler Worsøe: Ellesumpen - en truet naturtype de danske ellesumpe hører til blandt vore væsentligste naturværdier: Natur og miljø, Årg. 6, nr. 1 S. 10-11 1979

Eiler Worsøe: Stævningsskoven, stævningsdrift er en gammel driftsform, som nu på det nærmeste er ophørt: Natur og miljø, Årg. 6, nr. 2 S. 22-23 1979

Eiler Worsøe: Stævningsskovene: Danmarks Naturfredningsforenings Forlag 1979

Eiler Worsøe: Øster Lovnkær. En tidligere dansk løveng og dens flora: Flora og Fauna, Årg. 79 (1) Århus 1973

Erik Oksbjerg: Landskabshistorie Vradtz Herred: Egnsarkivet for Them kommune 1996

Erik Oksbjerg: Rude Skov og det tidligere overdrev: Bjerringbro 1989

Erik Oksbjerg: Hasselhegn og agernhaver: Flora og Fauna 91 3-10 Århus 1985

Fyns Amt: Stævningsskove på Fyn: Fredningsplanlægning, Rapport nr. 17. 1990

Fyns Amt: Stævningsskove på Langeland: Landskabsafdelingen 1987

Henrik Staun: Skove og skovbrug på Langeland, fra istid til nutid: Langelands Museum 2005

Henrik Staun: Stævningsskove og stubhaver på Fyn og Langeland: Kulturmiljøråd Fyn 2004

Henrik Staun og Ole Livbjerg Klitgaard: Stævningsskove på Fyn og Langeland – oversigt og status: Dansk Skovbrugs Tidsskrift 2, 1985

Holger Munk: Hasselskoven: Jægerspris 1969

Holger Munk: Rytterbonden, en landbrugs- og kulturhistorisk studie fra Vordingborg rytterdistrikt 1718 – 1768: Jægerspris 1955

Hugo Matthiessen: Det gamle Land – Billede fra Tiden før Udskiftningen: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København 1942

Jesper Laursen, med bidrag af Eiler Worsøe: Historien i skoven - Skove og fortidsminder i Århus Amt: Skibbershoved 1994

Julia Gram-Jensen og Jette Raal Stockholm: Drift af stævningsskove: Skoven 4 2012

Jørgen Abell: Kratskov: Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift 1-10, 1952

Jørgen Abell: Det stod med brede Bøge og Kratskov: Dansk Naturfredningsforenings Årsskr., 30–39, 1951

Jørgen Abell: Vil Kratskovene på Fyn og Langeland helt forsvinde?: Dansk skovforenings Tidsskrift 1943

K. Velling: Bidrag til belysning af gærdselsskovens historie – med særlig henblik på Langeland: Skovbrugsinstituttet. København 1977

Kjeld Christensen: Træ fra fiskegærder – skovbrug i stenalderen: L. Pedersen et al. Storebælt i 10.000 år. A/S Storebæltforbindelsen,København, 1997

Lars Torup: Duereds Vænge - en stævningsskov: Faaborg Kulturhistoriske Museer Stavn 1988

Magnus Jensen Hauch: Stævningsskoven i Boserup Skov: Roskilde Universitet - 6. 2013

Peter Milan Petersen: En botanisk beskrivelse af ni småskove på Røsnæs med præg af tidligere tiders drift: Flora og Fauna 94(1): 15-22. Århus 1988

S. Bjerke: Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves historie gennem de sidste århundreder: Dansk Dendrologisk Årsskrift 4: 373-413. 1957

Tine Andersen: Stævningsskovene i Danmark - med hovedvægt på tiden 1400 - 1800: KVL København 1994

Trine Hyllested og Kirsten Rydahl Nielsen: Urtefloraen i fem stævningsskove på Langeland: URT 90:3 s. 89-93, 1990

Trine Hyllested og Kirsten Rydahl Nielsen: En botanisk beskrivelse af urtefloraen i fem stævningsskove på Langeland: Flora og Fauna 95 (2): 43-46, Århus 1989

Wilhelm von Antoniewitz: Frejlev Skoves Historie: København 1944


Jens Stolt
#1

Comment
10/19-2014
19:31 by
Jens Stolt
Ok. Billedet er taget i 2013, og viser hassel opvækst, der er ca 5 år gammel.
Så Haslerne har været slået, ret så systematisk for kort tid siden.
Hvem gør det? Og hvorfor?

Jimmy Lassen
#2

Comment
10/19-2014
23:05 by
Jimmy Lassen
Skoven på 10 ha er fredet i 1984 som en enestående natur (botanisk)- og kulturhistorisk perle, på grund af dens specielle driftsform. Der er udarbejdet en driftsplan i samarbejde med lodsejerne (8 stk.) og så vidt jeg kan se, er det lodsejerne selv, som står for driften. Citat "Hvis en ejer ikke foretager stævning eller hugst i overensstemmelse med den fælles driftsplan, har amtsrådet (kommunen) ret til at lade arbejderne udføre. Træet tilfalder da amtskommunen (kommunen) i det omfang, det er nødvendigt til dækning af omkostningerne ved skovningen, beregnet efter laveste akkordsats. Amtsrådet har i øvrigt ret til at foretage plejeforanstaltninger, når det sker uden udgift for og på forhånd er meddelt til ejeren". Fredningen kan ses her
http://blst.planvis.dk/...


I artiklen af E. Worsøe "Et udmarkslandskab på Nordvestlolland anno 1783" beskrives skoven og dens omgivelser.

Jens Stolt
#3

Comment
10/22-2014
13:55 by
Jens Stolt
Så de hugger stadig båndkæppe!
Skulle vi ikke få udsat nogle terningssommerfugle der?

 


To the frontpage        To the Top

About us! | Guidelines | Contact Addresses | Links

© Photos - Authors  |  © Data - Naturephotos.dk  |  © Applications - Joe's Webdesign,  2009-2023 - All rights reserved.
 
eXTReMe Tracker